ข่าว Prinect User Day Online   

20 มิถุนายน 2565 | 07:51 น.

 

Prinect User Online 2022

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2022  ไฮเดลเบิร์ก เยอรมันนี ได้จัดงานแสดงนวัตกรรมด้านSoftware Prinect ภายใต้ชื่องาน “Prinect User Days” ในรูปแบบผ่านทาง online เป็นครั้งแรก เป้าหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Platform Prinect และเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นการลดความหนาแน่นของผู้เข้าชมงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ภายในงานนี้ลูกค้าที่เข้าชมงานสามารถซักถามข้อสงสัยถึงแนวทางการใช้งาน แนวทางการพัฒนา Software Prinect รวมถึงได้สัมผัสกับ Prinect เวอร์ชั่นใหม่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา Prinect ซึ่งเป็นการจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ในเยอรมันนี วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา

ในงานนี้ได้เปิดตัวนวัตกรรมเป็นครั้งแรกในโลก คือ การเปิดตัว Heidelberg Plus เป็นช่องทางการสื่อสารเดียว เป็น Platform ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ถูกพัฒนาให้เป็นเสมือนประตูระหว่างลูกค้ากับไฮเดลเบิร์ก รวมถึงโปรแกรม Prinect จะมีแอพพลิเคชั่นใน HeidelbergPlus ด้วย  

 

Heidelberg Plus หรือ การเปิดตัวช่องทางการสื่อสารสำหรับลูกค้านั้น ไฮเดลเบิร์กได้มีการปรับเปลี่ยนและมีการพัฒนา Prinect Workflow ครั้งใหญ่ด้วย โดยใช้เทคโนโลยี Cloud

 

 

Prinect Direct : Smart Product's simplified workflow เป็นแอพพลิเคชั่นแรกของ Prinect ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้องานพิมพ์ หรือบุคลากรของโรงพิมพ์สามารถใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อส่งไฟล์งานพิมพ์ตรงไปที่โรงพิมพ์ และตั้งค่างานเองได้ ขั้นตอนการผลิตจะถูกกำหนดด้วยระบบอัตโนมัติ และคำสั่งที่ถูกกำหนดแต่แรกทั้งหมด

 

  Mr.Christopher Berti หัวหน้าฝ่ายโซลูชันซอฟต์แวร์อธิบายว่า “เป็นการยกระดับเทคโนโลยีครั้งสำคัญ  สำหรับ Heidelberg Prinect ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขายที่แข็งแรงที่สุดของเรา ตั้งแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบการขาย Prinect มาเป็นระบบเช่าใช้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว Prinect ทำให้มีอัตราเติบโตสูงขึ้น 10% ต่อปี ปัจจุบันนี้ ทำให้มีฐานลูกค้าแบบเช่าใช้ ประมาณ 3,500รายทั่วโลก โดยปราศจากผลกระทบของโควิดใน 2 ปีที่ผ่านมา

“Prinect Direct” เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดบนพื้นฐานบนคลาวด์และการพัฒนาขั้นตอนการทำงาน(Workflow) เป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักการของ “Autonomous Printing” ซึ่งเป็นการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการพิมพ์และลดความซับซ้อนให้น้อยลง”

Prinect Direct with Push To Stop เป็นการต่อยอดจากแนวคิด “Push to Stop” เทคโนโลยีนี้ทำงานภายใต้หลักการ Autonomous Technology มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วในงาน Drupa ปี 2016 ที่ผ่านมา

Prinect Direct ประกอบด้วย 6 แอพพลิเคชั่นแรก เป็นเครื่องมือสำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ทและงานพิมพ์ดิจิตอลเรียกว่า Smart Product App พนักงานในโรงพิมพ์หรือแม้แต่ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ ในช่วงแรกของการใช้งาน ได้มีการเปิดให้โรงพิมพ์และลูกค้าได้ทำงานร่วมกันกับงานพิมพ์หลากหลายรูปแบบ

การสร้าง “Product Intent” เป็นข้อมูลและรายละเอียดของงานที่ชัดเจนเข้าถึงระบบโดยตรง ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับงาน เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน พร้อมด้วยระบบการตรวจสอบ PDF ไฟล์ สำหรับตรวจไฟล์ที่สร้างมาด้วยการออกแบบที่มีความหลากหลาย รวมทั้งสามารถหาความผิดปกติของไฟล์ได้ด้วยระบบอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานอย่างมาก เพราะระบบนี้ช่วยลดขั้นตอนการแก้ไขไฟล์งานของแผนกพรีเพรส

Smart Product App นี้ ช่วยการทำไฟล์ PDF ให้ง่ายขึ้น เพียง 6 ขั้นตอน เป็นการทำงานในส่วนของพรีเพรสแบบอัตโนมัติ รวมถึงการยิงเพลทหรืองานพิมพ์ดิจิตอล ช่วยลดขั้นตอนการตัดสินใจที่ต้องคาดเดา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้งานผิดพลาดได้ “ลูกค้า” สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตัวเอง ส่วนการพัฒนา “Smart Product App” มีแผนการจะพัฒนาสำหรับงานพิมพ์ที่ซับซ้อนและงานบรรจุภัณฑ์

Smart Product Apps ถือเป็นแอพพลิเคชั่นการพัฒนาอีกด้านสำหรับลูกค้าของโรงพิมพ์ คือ การลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในโรงพิมพ์ให้หมดไป เปรียบเสมือนการจองตั๋วเครื่องบินในยุคใหม่ ทำได้ง่ายผ่านเว็บไซต์

สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ MIS (Management Information System) ซึ่งต้องใช้ Coding ในการเขียนโปรแกรมค่อนข้างมาก  และต้องใช้ JDF เป็นพื้นฐาน ทำให้ยุ่งยาก  จึงทำให้ไม่ค่อยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การใช้ Smart Product App แบบใช้ Coding สำหรับเชื่อมโปรแกรมน้อยกว่า ทำให้การทำงานกับระบบ MIS เข้าถึงได้ง่าย

 

 

Prinect Direct with Prinect Production Manager

“Prinect Direct” ทำงานร่วมกับ Prinect Production Manager (โปรแกรมเช่าใช้) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราตั้งเป้าให้ลูกค้าเริ่มใช้งานได้ปลายปี 2022 เป้าหมายในการพัฒนา “Prinect Direct” ให้ได้ 70-80 แอพพลิเคชั่น ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาให้ได้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มวิสัยทัศน์ของการเชื่อมโยงทุกระบบ  (Integration) กล่าวได้ว่า “Prinect Direct” เป็นส่วนหนึ่งของ Heidelberg Plus เป็นช่องทางการสื่อสารเดียวของไฮเดลเบิร์ก ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของระบบคลาวด์(cloud) ทำให้ Heidelberg Plus ประกอบด้วยการทำธุรกิจ (Heidelberg eShop) งานบริการ (Service) รวมถึงแอพพลิเคชั่นทั้งหมด

ทั้งนี้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีความต้องการที่จะพัฒนากระบวนการพิมพ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และมีความต้องการให้เป็นระบบดิจิตอลและอัตโนมัติมากขึ้น คาดว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ฯนั้น จะได้รับประโยชน์จากการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น เพราะเราตั้งใจที่จะพัฒนาการเชื่อมต่อทุกระบบ ทุกขั้นตอนการพิมพ์ให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด ตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์ – พิมพ์ – หลังพิมพ์ รวมถึงระบบ MIS ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) รวมถึงการเชื่อมต่อไปที่เครื่องจักรแบรนด์อื่นด้วย เช่น เครื่องหลังพิมพ์ เป็นต้น และสิ่งเหล่านี้ได้เริ่มพัฒนาแล้ว และจะเผยแพร่ให้ทราบกันในอนาคต

 

ขอขอบคุณผู้จัดทำเรื่อง คุณวรภพ ตันติวาณิชชากร Product Manager Prinect , Heidelberg Thailand

back