คนไทยผู้คิดค้น Siri แอปพลิเคชั่น A.I. Assistants ใน iPhone