ฉวีวรรณ พุ่มเทียน

ตำแหน่ง:General Manager
บริษัท: บริษัทฮิวเบอร์ อิงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด