คุณกร เธียรนุกุล

ตำแหน่ง:ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท: บริษัท วาวา เซอร์วิสแอนด์มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด