คุณศรินดา วงศ์โกศลสุข

ตำแหน่ง:ผู้บริหารดูแลด้านการตลาด
บริษัท: มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดัสตรี้