คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ

ตำแหน่ง:ผู้บริหาร และนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
บริษัท: บริษัท คอนติเนนตัลบรรจุภัณฑ์ จำกัด