คุณชาญชัย พึ่งพระรัตนตรัย

ตำแหน่ง:ประธานผู้บริหาร
บริษัท: บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง จำกัด