ปรับสร้าง "แรงงานแห่งอนาคต" ในมุมมอง IQ ไม่สำคัญเท่า EQ & ประสบการณ์

09 กรกฎาคม 2563 | 10:54 น.