GTEexpo
121 Creation Ltd., Part.
บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KOMORI
บริษัท เอ็น เค เพรสเซ็นเตอร์ จำกัด
Thaigasma
Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd
IQ LAB ( อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ )
manroland (Thailand) Co.,Ltd.
ดาวน์โหลดใบสมัคร วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
HP
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ
บจก.สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์
Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd
Graphpack Co.,Ltd
C.G.S.(Thailand) Co.,Ltd
TAS UV Curing Co.,Ltd
KIA Technology Co.,Ltd
Fuji Film(Thailand) Co.,Ltd
Foilmaster (Thailand) Co.,Ltd
M.D.Printing Trade Co.,Ltd
Global Graphic Machinery Co.,Ltd
www.printonline.co.th
PackPrint International
S P V Group
Digital Star
Com-Press Trading
Machinery Emporuim
Creation Machinery
paperchoices
Heidelberg
TAS UV CuringURING
Co., Ltd.
PMC Cards (Thailand)
Co., Ltd.
Photoset Co.,Ltd.
KBA
บริษัทเอสพีวีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเบิ้ตท์เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส ศรีอักษรพริ้นติ้ง
โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท.ไทยเยนเนอร์ราล(1975) จำกัด
บริษัทวิชิตการพิมพ์ จำกัด
ข่าวเด่น Breaking News:ข่าวเด่น IT: ข่าวเด่นในวารสาร:
   
ประกาศหลักเกณฑ์ ECO LABEL (พิมพ์)สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศข้อตัดสิน (Commission Decision 2009/567/EC) ว่าด้วยการจัดทำหลักเกณฑ์ในการปิดฉลาก ECO LABEL สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ใน Official Journal ฉบับที่ L197 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (รหัส 016) ที่จะปิดฉลาก ECO LABEL ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในข้อตัดสินดังกล่าว และให้ยกเลิกข้อตัดสินเดิม (Decision 1999/178/EC) โดยหลักเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยา (Ecological Criteria) รวมทั้งการประเมินที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการตรวจพิสูจน์จะมีผล 4 ปี นับจากวันที่ข้อตัดสินนี้ได้รับความเห็นชอบ

คำขอปิดฉลาก ECO LABEL ที่ยื่นก่อนวันที่ข้อตัดสินนี้ได้รับความเห็นชอบ จะได้รับการประเมินตามเงื่อนไขในข้อตัดสินเดิม สำหรับคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ข้อตัดสินใหม่ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จะใช้หลักเกณฑ์ของข้อตัดสินเดิมหรือข้อตัดสินใหม่อันใดอันหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ การขอปิดฉลาก ECO LABEL ตามหลักเกณฑ์ในข้อตัดสินเดิมจะใช้ได้ 12 เดือนนับจากวันที่ข้อตัดสินใหม่ได้รับความเห็นชอบ

หลักเกณฑ์ในข้อตัดสินใหม่นี้ประกอบด้วย 40 หัวข้อหลัก แบ่งเป็น

1. หลักเกณฑ์เส้นใยสิ่งทอ (Textile Fibre Criteria) มี 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) อคริลิก (2) ฝ้ายและเส้นใยจากเมล็ดอื่นรวมถึงนุ่น (3) อิลาสเซน (4) ป่านลินินและเส้นใยจากเลือกไม้ รวมทั้งใยกัญชา ปอ ป่านรามี (5) ขนสัตว์เป็นมันลื่นและเส้นใยจเคราทีน รวมทั้งขนสัตว์จากแกะ อูฐ ลามะ และแพะ (6) เส้นใยสังเคราะห์/ ประดิษฐ์โดยมนุษย์ รวมทั้ง vicose, lyocell, acetate, cupro, triacetate (7) โพลยาไมด์ (8) โพลีเอสเตอร์ (9) โพลีโพรไพลีน

2. หลักเกณฑ์ขั้นตอนและการใช้สารเคมี (Processes and Chemicals Criteria) มี 24 หัวข้อ ประกอบด้วย (1) สีย้อมและสารช่วยฟอกย้อมเส้นใยและด้าย (2) ผลิตภัณฑ์กันและฆ่าเชื้อรา (3) สารกัดลอกสี (4) ห้ามใช้สารประกอบซีเรียมในการชั่งน้ำหนัก (5) สารเคมีและส่วนผสมต้องห้าม (6) สารเอเจนต์ในการซัก ปรับผ้านุ่ม และสารเชิงซ้อน (7) สารฟอกขาว (8) สารเจือปนในสีย้อม (9) สารเจือปนในพิกเมนต์ (10) กระบวนการย้อมสีโครมหรือสีมอร์แดนท์ (11) สีย้อมมีองค์ประกอบโลหะ (12) Azo Dyes (13) สีย้อมซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง (14) สีย้อมไวแสง (15) Halogenated carriers for polyester (16) การพิมพ์ (17) สารฟอร์มาลดีฮายด์ (18) การปล่อยน้ำเสีย (19) สารหน่วงการติดไฟ (20) Anti felting finishes (21) Fabrics Finishes (22) วัสดุยัดไส้ใน (23) การเคลือบวัสดุกันซึม (24) ข้อมูลการใช้พลังงานและน้ำของโรงงานผลิต

3. หลักเกณฑ์ความเหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness for Use Criteria) มี 7 หัวข้อ คือ (1) มิติความเปลี่ยนแปลงระหว่างการซักและอบแห้ง (2) ระดับความคงทนของสีเมื่อซัก (3) ระดับความคงทนของสีเมื่อซับเหงื่อที่เป็นกรดหรือด่าง (4) ระดับความคงทนของสีในการขัดถูเปียก (5) ระดับความคงทนของสีในการขัดถูแห้ง (6) ระดับความคงทนของสีต่อแสงสว่าง (7) ข้อมูลปรากฏบนฉลาก ECO LABEL ไทยส่งออกสินค้าสิ่งทอไปอียูเฉลี่ยมูลค่า 48,765 ล้านบาท (2549-2551) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยส่งออก 21,195 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 6 การปิดฉลาก ECO LABEL บนผลิตภัณฑ์สิ่งทอถือเป็นการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า เนื่องจากเป็นการรับรองว่าตลอดกระบวนการผลิตสินค้าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดข้อตัดสินฉบับใหม่นี้ได้จาก websitehttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L2009:197:0070:0086:EN:PDF
ที่มา : สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

Date: 10 กันยายน 2552
สัมมนาทางวิชาการ แนวโน้มบรรจุภัณฑ์เพื่อธุรกิจ SME
ศรินทร์ญา มั่นมะโน...รายงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการพิ...

Date: 21 มีนาคม 2560
ช่วยกันแชร์ และเชียร์ แนวคิดนี้ด้วยครับ ดีมากๆ เลย กรณียุตินิตยสารสกุลไทย กรณีศึกษาการอ่านของสังคมไทย
“อาจารย์มกุฏ อรฤดี” บรรยายในห้องเรียนวิชาบรรณาธิ...

Date: 16 มกราคม 2560
ปลุกจินตนาการ สร้างสรรค์ไอเดียเงินล้าน”
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ทีมงานวารสารข่าวส...

Date: 11 มกราคม 2560
‘Paptic’ วัสดุใหม่จากเส้นใยธรรมชาติ เตรียมปิดฉาก ‘ถุงพลาสติก’ จากวิถีบริโภคนิยม
มาทำความรู้จักกับวัสดุใหม่ที่กำลังจะ ‘เปลี่ยนโลก’ ...

Date: 01 ธันวาคม 2559
เรื่องนี้มาแรง
เมื่อวานอ่านข่าวจากเยอรมันเขียนเกี่ยวกับการจัดงาน ...

Date: 08 พฤศจิกายน 2559
โอกาสมหาศาลในธุรกิจการพิมพ์ หยิบกินได้เลยหรือ !!!
บทความโดย อนันต์ วชิราวุฒิชัย ( Tangram strateg...

Date: 29 กันยายน 2559
Que Sera Sera Whatever Will be....Will be อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด...
อนาคตของลูกหลาน ..... การงานจะเป็นอย่างไร Everyth...

Date: 08 สิงหาคม 2559
Gig Economy
# ย้อนกลับไปเมื่อ 40 ปีก่อน... เราเรียกคนที่เกิด...

Date: 10 มิถุนายน 2559
บ่นๆ ว่าๆ ประสา อ.มานิตย์
โอ้..ไบโอพลาสติก ที่รัก l ...ระยะนี้มีการพูดก...

Date: 29 เมษายน 2559
งานเสวนา “ประสบการณ์และแนวคิดการทำธุรกิจการพิมพ์ฯในอเมริกา” ปาหนัน...รายงาน
ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จ...

Date: 18 เมษายน 2559
Trained Up (ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร “ข่าวสารในวงการพิมพ์” ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2532)
ในฉบับที่แล้วได้ลงเรื่องโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางกา...

Date: 26 มกราคม 2559
Growing Together : ร่วมกันสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์......
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 สำนักงานส่งเสริมว...

Date: 21 ธันวาคม 2558
“รู้ยัง” เรามีแบงค์พันแบบใหม่ไว้ใช้แล้วนะ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท...

Date: 15 ธันวาคม 2558
Functional Printing: อีกหนึ่งทางเลือกของวงการพิมพ์ สุภาวดี ธีรธรรมากร รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบัน  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์...

Date: 26 พฤศจิกายน 2558
AEC-ASEAN Economics Community
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของ...

Date: 23 พฤศจิกายน 2558
ความปลอดภัยของช่างพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(เนื้อข่าวและภาพข่าว จากเว็บไซต์ “ข่าวสด” วันที่ 0...

Date: 29 ตุลาคม 2558
เปิด 10 อันดับ หนังสือ “แพง” ที่สุดในโลก เชื่อไหมว่าในโลกใบนี้ มีหนังสือที่ซื้อขายกันในราคาพันล้านร้อยล้านบาท
ใช่แล้ว หนังสือที่เราๆ ท่านๆ ชอบอ่านนั่นล่ะ หนังสื...

Date: 15 ตุลาคม 2558
ตี๋โรงพิมพ์ไล้เหลี่ยว...
ตี๋โรงพิมพ์ตั้งใจเขียนถึงส่วนหนึ่งของสาเหตุความตกต...

Date: 25 สิงหาคม 2558
แนวโน้มในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ที่ปรึกษา Thai Photo and Print
เมื่อปี 2556 มีการจัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ SME ...

Date: 04 สิงหาคม 2558
ได้อะไรดีๆ........จากการเดินทางเที่ยวนี้ที่ โอซาก้า ญี่ปุ่น และไท้จง ไต้หวัน By C.J. Pong
เมื่อต้นมีนาคมนี้ ผู้เขียนได้บินไปดูเครื่อง...ที่ญ...

Date: 18 มิถุนายน 2558
น่าคิด “Click” Charge ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ที่ปรึกษา Thai Photo and Print
“Click” Charge : การคิดค่าใช้จ่ายต่อแผ่นพิมพ์ “...

Date: 29 พฤษภาคม 2558
ข้อแตกต่าง ระหว่าง Densitometer และ  SpectroPhotometer
พรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร (Photoset Co., Ltd. pornsa...

Date: 07 เมษายน 2558
SCREEN HOW TO โฮโลแกรม HOLOGRAM
โฮโลแกรมเป็นรูปแบบการพิมพ์ภาพขั้นสูง ที่ช่วยให้สาม...

Date: 13 มีนาคม 2558
จากรุ่นสู่รุ่น “ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ของ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
หากเอ่ยถึงชื่อ อาจารย์มานิตย์ กมลสุวรรณ แล้ว คนในอ...

Date: 24 กุมภาพันธ์ 2558
สัมมนา “Updating ISO in Printing Standard” ติดตามความก้าวหน้า มาตรฐานการพิมพ์ ISO ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.
มาตรฐานการพิมพ์ ISO 12647 มีการพัฒนาและใช้งานมาต่อ...

Date: 30 มกราคม 2558
Quality of Life คุณภาพชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิ...

Date: 18 พฤศจิกายน 2557
งานพรีเพรส : การใช้ภาพจากโฟโต้ซีดีในงานพิมพ์ อ.ธีระ ปิยะคุณากร
การนำระบบการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop publishing) ...

Date: 10 ตุลาคม 2557
Brainstorming
เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโล...

Date: 02 ตุลาคม 2557
Interpack 2014 รายงานพิเศษโดย...อาจารย์จุ๋ม
งาน Interpack เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม...

Date: 08 สิงหาคม 2557
Boat People เรือมนุษย์
องค์กรธุรกิจของเราก็เหมือนกับเรือบรรทุกสินค้า เรา...

Date: 04 สิงหาคม 2557
การพิมพ์สามมิติ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เป็นกระบวนการหนึ่งขอ...

Date: 13 มิถุนายน 2557
ได้อะไรเมื่อไปชมโรงงานของ ท่านอาจารย์มานิตย์ กมลสุวรรณ ไพโรจน์ หาญคงแก้ว
หลังจากที่บทสัมภาษณ์ของผม ได้ตีพิมพ์ในวารสาร “ข่าว...

Date: 27 พฤษภาคม 2557
“ไวเบรโต” แซกโซโฟนโพลิเมอร์ นวัตกรรมสร้างเสียงเพลงระดับโลก
เรื่องจาก หนังสือ SMEs PLUS คู่มือเริ่มต้น - ต่...

Date: 09 เมษายน 2557
การพิมพ์ในมุมมอง ของนักการตลาด "Consultant ที่ปรึกษา"
เมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องกฎของความสำเร็จ...

Date: 17 มีนาคม 2557
กระดาษ Photo Glossy แบบ Resin Coated (รองรับหมึก Dye และ Pigment Ink)
กระดาษแบบนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระดาษ Glossy ที่ม...

Date: 16 มกราคม 2557
กระดาษแบบ Gloss Coated
กระดาษแบบนี้จะสังเกตุได้ชัดว่ามีการเคลือบมันที่ผ...

Date: 26 ธันวาคม 2556
การพิมพ์ให้เกิดแสง ไม่ยากอย่างที่คิด
ปัจจุบัน เราสามารถทำสิ่งพิมพ์ให้เกิดแสงสว่างได้ เพ...

Date: 09 ธันวาคม 2556
อบรม Basic Course in Printing Technology and Media 2013 "ปาหนัน"
กลุ่ม Young Printer ของสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับภาค...

Date: 29 พฤศจิกายน 2556
งานสัมมนา “สิ่งพิมพ์สร้างสรรค์...ประตูสู่ AEC”
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร...

Date: 26 พฤศจิกายน 2556
สาระน่ารู้ กำเนิด WorldSkills International (WSI)
ปี ค.ศ. 1946 เป็นปีที่ประเทศต่างๆในยุโรป ต่างประ...

Date: 14 ตุลาคม 2556
Law of Success ( กฎแห่งความสำเร็จ)
ผมเชื่อว่า ผู้ประกอบการทุกคน ที่มีธุร...

Date: 30 กันยายน 2556
อิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ เพื่ออุตสาหกรรมไทย
มีหลายท่านถามว่า “อะไร คือ อิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ไ...

Date: 19 กันยายน 2556
สรรสร้าง ให้สร้างสรรค์ ในธุรกิจสิ่งพิมพ์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และ ภาควิชาเท...

Date: 04 กันยายน 2556
"เป้าหมาย" การพิมพ์ในมุมมอง ของนักการตลาด โดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย Borderless Marketing anant.vachi@gmail.com
วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจกัน...

Date: 05 กรกฏาคม 2556
ผู้บริหารและหัวหน้ารุ่นเก๋าอ่านตรงนี้หน่อย วิธีทำให้องค์กรคุณเติบโตในยุคนี้
โดย...ภาวธุ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

Date: 01 กรกฏาคม 2556
การปรับตัวเข้าสู่ AEC สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ไทย.. New Role of Thai Entrepreneur to enter AEC.
ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (A...

Date: 13 มิถุนายน 2556
หนึ่งนาทีกับคอมพิวเตอร์ในโรงพิมพ์
เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้น ท่านเดินไปรับและตอ...

Date: 16 พฤษภาคม 2556
"สำคัญที่การมีระบบ" The System is the Solution
โดย อนันต์ วชิราวุฒิชัย Borderless Marketing โท...

Date: 23 เมษายน 2556
เรื่องเล่า จากรูดี้......เทคนิคการเลือกใช้หมึกพิมพ์ ให้เหมาะสมและตรงความต้องการ(แบบง่ายๆ)
การพิมพ์ออฟเซ็ตแบบป้อนแผ่น หลักการง่ายๆในการเลือก...

Date: 17 เมษายน 2556
อัพเดทเทคโนโลยีแบตเตอรี่โปร่งแสง กับ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเ...

Date: 14 กุมภาพันธ์ 2556
กระดาษเคลือบ PBS
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาห...

Date: 31 มกราคม 2556
"โฮโลแกรม" นวัตกรรมป้องกันยุคสินค้าปลอมระบาด
ของจริง ของปลอม เค้าดูกันที่ตรงไหน คงเป็นคำถา...

Date: 03 มกราคม 2556
เรื่องนี้ซัพพลายเออร์ช่วยได้
ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองนอกหรือเมืองไทย เมืองไหนๆ ก...

Date: 13 ธันวาคม 2555
How to crate digital magazine / book. ตอนจบ
การ Save file เพื่องาน PDF เมื่อทางสำนักพิมพ์จ...

Date: 27 พฤศจิกายน 2555
How to create digital magazine / book. ตอนที่ 1
การอ่านอยู่คู่กับเรามานาน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่...

Date: 31 ตุลาคม 2555
เอชพีเผยโฉมเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ Color Inkjet Web Press ล้ำสมัย พร้อมจัดแสดงชุดผลิตภัณฑ์ HP Indigo ใหม่ในงาน drupa 2012
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ระดับโลกโดดเด่นด้วยแอพพลิเคชั...

Date: 25 ตุลาคม 2555
การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการพิมพ์หลังวิกฤติอุทกภัย 2554
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้รับมอบหม...

Date: 10 ตุลาคม 2555
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงพิมพ์ ด้วยหลักไคเซ็น
โดย ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์ สวัสดีครับ วันนี้...

Date: 08 ตุลาคม 2555
นานาสาระ เรื่องกระดาษ
กระดาษ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนมองข้าม และ...

Date: 02 ตุลาคม 2555
กระดาษแข็ง รีบอร์ด (Re-Board)
รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์วัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อมกระดาษแ...

Date: 26 กันยายน 2555
แนวโน้มและพัฒนาการด้านการพิมพ์ในปัจจุบัน
เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา มร. สเตฟาน เพล้นซ์ กร...

Date: 17 สิงหาคม 2555
เคล็ดไม่ลับจาก IQ LAB
ในการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ Thai Print Awardsครั้...

Date: 15 พฤษภาคม 2555
สื่ออิเล็กทรอนิกส์บุก! สื่อสิ่งพิมพ์เตรียมปรับรับมืออย่างไร?
ภายใต้กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “Gold East Friendsh...

Date: 28 กันยายน 2554
“แมนโรแลนด์ (ประเทศไทย)” อีกครั้งของ‘เหล้าเก่าในขวดใหม่’
งานเปิดตัวแบบเล็ก ๆ และเรียบง่ายของบริษัท แมนโรแลน...

Date: 02 กุมภาพันธ์ 2553
ไซแมนเทค เผยรายงานภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตโตไม่หยุด
ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น (Nasdaq; SYMC) เปิดเผยว่า กิ...

Date: 06 พฤษภาคม 2552
นักเขียน,สำนักพิมพ์และกูเกิล บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทลิขสิทธิ์หนังสือบนโลกออนไลน์
สมาคมนักเขียน สมาคมสำนักพิมพ์อเมริกัน (Association...

Date: 05 มกราคม 2552
Google เผยคำค้นหาสุดฮ็อตของไทย ประจำปี 2550
ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ย่างเข้ามา ถึงเวลาที่เหมาะสำหรับ...

Date: 18 มกราคม 2551
พรบ.จดแจ้งการพิมพ์
พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ ที่ประชุมสภานิติบัญญ...

Date: 12 กันยายน 2550
ศาลฎีกาแคนาดาพิพากษายืนกฎหมายควบคุมยาสูบ
แถลงการณ์ของนาย แมทธิว แอล.ไมเยอร์ส ประธานโครงการร...

Date: 30 มิถุนายน 2550
“สยามทบพัน”รุกตลาดบรรจุภัณฑ์กลิ่นหอม
บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ผลิตกล่องบรรจุ...

Date: 26 พฤษภาคม 2550
โรคและงาน
“เราไม่รู้เป็นยังไง หยุดคิดเรื่องงานไม่ได้” เพื่...

Date: 12 เมษายน 2550
คาดปี 2007 ภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น
บริษัท เทรนด์ ไมโคร อินคอร์ปอเรท (ชื่อในตลาดหุ้นโต...

Date: 16 มกราคม 2550
การพิมพ์ไฮไฟ (HiFi printing)
การพิมพ์ไฮไฟ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการพิมพ์งานคุณภาพ...

Date: 30 ตุลาคม 2549
“เทรนด์ ไมโคร” แนะวิธีป้องกันภัยอาชญากรคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันเรื่องราวของภัยออนไลน์ในชีวิตจริงนั้นเกิดข...

Date: 17 ตุลาคม 2549
Event 2006
SEP 11-14 Sep Labelexpo Americas Chicago, USA...

Date: 22 กันยายน 2549
SAL เมล์อากาศแบบประหยัด
SAL มาจากคำว่า Surface Air Lifted หร...

Date: 22 กันยายน 2549
ของตีพิมพ์ คืออะไร?
คำถามข้างต้นมักได้ยินจากลูกค้าหลายๆ ท่านที่สงสัยว่...

Date: 22 สิงหาคม 2549
Trustseal ฟอยล์กันปลอมแปลง
Trustseal จัดเป็นเทคโนโลยีฟอยล์ระดับพรีเมี่ยม ซึ่ง...

Date: 18 กรกฏาคม 2549
‘นิดดา’ มีวิธีการเลือกใช้โรงพิมพ์อย่างไร
ในภาวะที่กระแสของตลาดโรงพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง ควา...

Date: 17 กรกฏาคม 2549
 
 
The Thai Printer 487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 | Tel: 0 2253 3009 | Fax: 0 2650 0684
E-Mail: naiwongkarnpim072@yahoo.com | Web Site: http://www.thethaiprinter.com
© Copyright 2000-2006 | THE THAI PRINTER WEB SITE | All rights reserved.