KOMORI
บริษัท เอ็น เค เพรสเซ็นเตอร์ จำกัด
Thaigasma
Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd
IQ LAB ( อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ )
manroland (Thailand) Co.,Ltd.
ดาวน์โหลดใบสมัคร วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
HP
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ
บจก.สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์
Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd
Graphpack Co.,Ltd
C.G.S.(Thailand) Co.,Ltd
TAS UV Curing Co.,Ltd
KIA Technology Co.,Ltd
Fuji Film(Thailand) Co.,Ltd
Foilmaster (Thailand) Co.,Ltd
M.D.Printing Trade Co.,Ltd
Global Graphic Machinery Co.,Ltd
www.printonline.co.th
PackPrint International
S P V Group
Digital Star
Com-Press Trading
Machinery Emporuim
Creation Machinery
paperchoices
Heidelberg
TAS UV CuringURING
Co., Ltd.
PMC Cards (Thailand)
Co., Ltd.
Photoset Co.,Ltd.
KBA
บริษัทเอสพีวีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเบิ้ตท์เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส ศรีอักษรพริ้นติ้ง
โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท.ไทยเยนเนอร์ราล(1975) จำกัด
บริษัทวิชิตการพิมพ์ จำกัด
ข่าวเด่น Breaking News:ข่าวเด่น IT: ข่าวเด่นในวารสาร:
   
เขาว่า e-book กำลังจะมาแรงในอนาคต
พอดีว่าผมมีโอกาสไปฟังงานเสวนาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในหัวข้อ “นักเขียนกับอีบุค ในยุคดิจิทัล” ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยประเด็นหลักๆ ในการเสวนาจะเป็นการพูดถึงเรื่องอีบุค (e-book) เรื่องลิขสิทธิ์และคำแนะนำให้การจัดทำอีบุคเป็นหลัก ซึ่งผมได้ร่วมฟังโดยตลอดแต่ผมไม่ได้จดเป็นประเด็นเอาไว้สมุดบันทึก ผมเลยเอาประเด็นที่ผมพอจะเข้าใจและจำได้มาเขียนเล่าให้ฟังกัน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผมจะเขียนนี้มีความคิดเห็นส่วนตัวของผมผสมรวมอยู่ด้วย จึงทำให้เนื้อหาในเรื่องนี้อาจจะไม่ตรงตามรายละเอียดที่ผู้เสวนาพูดทั้งหมด เอาเป็นว่าท่านลองอ่านกันดูเล่นๆ ก็ได้ครับ
ในงานเสวนาวันนั้นมีท่านวิทยากรร่วมเสวนาพูดคุย ดังนี้ อ.ชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, คุณบูรพา อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนคนปัจจุบัน, คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญเรื่องเทคโนโลยี, คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้ชำนาญการพิเศษกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้ความรู้หลักทางด้านลิขสิทธิ์ โดยมี อ.กนกวลี พจนปกรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  
โดยการเสวนาเปิดหัวข้อด้วยความคิดเห็นของ อ.ชาติ กอบจิตติ ในเรื่องของอีบุค (e-book) อ.ชาติ ระบุว่าในปัจจุบันได้นำผลงานทั้งหมดของสำนักพิมพ์หอน (สำนักพิมพ์ของ อ.ชาติ) มาทำขายในรูปแบบของอีบุคแล้ว โดยมองว่าอีบุคก็เปรียบเสมือนกับภาชนะชนิดหนึ่ง โดยเปรียบเทียบว่างานเขียนนั้นก็คือน้ำ ที่ผ่านมางานเขียนถูกนำไปใส่ในภาชนะที่เรียกว่าหนังสือ ในสมัยโบราณเขียนใส่ภาชนะที่เรียกว่าหลักศิลาจารึก ฯลฯ จนในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นแล้ว จึงมีการผลิตภาชนะชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คืออีบุค
นั้นเอง โดยขอให้อย่าเพิ่งไปมีอคติต่อการเปลี่ยนแปลงเลย
ในทางกลับกันเรา (นักเขียน) ควรที่จะปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนั้น อ.ชาติ  
ยังมองในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดพิมพ์ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานักเขียนอาจมีความรู้สึกว่าโดนสำนักพิมพ์เอารัดเอาเปรียบเพราะได้ส่วนแบ่งรายได้ไม่มากนัก  ถ้าเป็นนักเขียนหน้าใหม่ก็จะได้แค่ 10% เอง ถือว่าเป็นผลตอบแทนจากการทำงานหนักที่ได้กลับมาเป็นตัวเงินจำนวนน้อยมาก 

การจัดทำหนังสือขึ้นมา 1 เล่มนั้น ราคาขายอาจจะถูกกำหนดจากโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย 
1.) ค่าลิขสิทธิ์ในงานเขียน (ซึ่งก็คือ 10 % ของนักเขียน)  
2.) ค่างานบรรณาธิการ (ตรวจคำผิดและแนะนำแนวทางของหนังสือ ฯลฯ)  
3.) ค่าจัดทำรูปเล่มซึ่งมี ค่ารูปภาพประกอบ (ถ้ามี) + งานศิลป์ (งานอาร์ตเวิร์ค)
4.) ค่าจัดพิมพ์ ราคากระดาษ + ค่าจ้างโรงพิมพ์
5.) ค่าการตลาดในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือ
6.) ค่าใช้จ่ายของสายส่ง
7.) ค่าใช้จ่ายของร้านหนังสือ 
จะเห็นได้ว่าราคาหนังสือที่ขาย 1 เล่มประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นถ้าทำให้ราคาขาย หนังสือถูกลงได้โดยตัดค่าใช้จ่ายในข้อ 4 ออกไปได้ เนื่องจากค่าจัดพิมพ์ในปัจจุบันอาจจะสูงถึง 35 – 40% (ผู้เสวนาไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ผมระบุตามความเข้าใจของผม) ทำให้ราคาขายลดลงไปได้เกือบครึ่งหนึ่ง โอกาสที่จะขายหนังสือได้ก็จะมี
มากขึ้นด้วย  
ดังนั้นการจัดทำหนังสือออกมาในรูปของอีบุค (e-book) นั้นจะทำให้ต้นทุนถูกลงเพราะไม่ต้องจัดพิมพ์ ไม่ต้องไปกังวลกับความผันผวนของราคากระดาษ อีกทั้งยังสามารถขายออนไลน์ได้ทั่วโลก ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดส่งเพราะผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่หาซื้อหนังสือเล่มนั้นๆ ไม่ได้ด้วย เพราะถ้าพิมพ์เป็นเล่มในอนาคตถ้าสำนักพิมพ์ไม่พิมพ์เพิ่มก็คงกลายเป็นหนังสือหายากไปทันที

คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญเรื่องเทคโนโลยีได้พูดถึงประเด็นที่สร้างความมั่นใจได้ว่าในอนาคตอีบุคจะต้องมาแน่ๆ ว่า คนยุคเรา (ผู้เสวนาหมายถึงนักเขียนและผู้ฟังในห้อง) อาจจะไม่ถนัดในเรื่องเทคโนโลยีสักเท่าไหร่ เนื่องจากเราไม่ได้เกิดและเติบโตมากับเทคโนโลยี แต่เด็กสมัยใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราเติบโตมาในยุตที่มีเทคโนโลยีอยู่รอบตัว เด็กประถมเริ่มใช้แท็บเล็ตในการเรียนแล้ว เด็กประถมในวันนี้จึงอาจจะรู้จักและใช้แอฟฯ ต่างๆ ได้มากกว่าเราอีก แนวโน้มในอนาคตทุกอย่างจะเข้าสู่เทคโนโลยีเกือบหมด พฤติกรรมของคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีก็เป็นได้
คุณปฐม อธิบายให้ฟังว่า อีบุค (e-book) นั้นไม่ใช่แค่นิยายออนไลน์ทั่วไปที่มีอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆ (เช่น เว็บเด็กดี, เว็บพันทิป, เว็บนิยาย) และเรื่องแต่งที่ถูกสร้างเป็นไฟล์ .pdf นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอีบุค เพราะว่าการจัดทำเป็นอีบุคนั้นมีการจัดทำเป็นรูปเล่มเหมือนหนังสือทั่วไป เพียงแต่ไม่ได้พิมพ์ออกมาเป็นเล่มด้วยกระดาษ แต่ว่าจัดทำขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ชื่อโปรแกรมผมจำไม่ได้และไม่สามารถระบุได้จริงๆ ครับ ท่านใดทราบช่วยระบุให้ด้วยครับ) เป็นแอฟพิเอชั่น
หรือโปรแกรมที่จัดทำอีบุคโดยเฉพาะ ที่ผู้อ่านสามารถซื้อแล้วโหลดได้ด้วย โปรแกรมแอนดอยหรือโปรแกรมวินโดส์ ฯลฯ (จำไม่ได้อีกเหมือนกันครับ) ทำให้ป้องกันการก็อบปี้และป้องกันการแจกจ่ายเผยแพร่ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นถ้าในปัจจุบันใครมีงานเขียนอยู่ในมือแล้วก็สามารถนำไปจัดทำเป็นอีบุคได้ด้วย
นอกจากนั้นคุณปฐมยังให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ในอดีตของสมัยที่เริ่มมีอินเตอร์เน็ตใช้ใหม่ๆ (ผมคาดว่าน่าจะปี 2543 – 2550) คนใช้อินเตอร์เน็ตแสวงหาของฟรีกันมาก โดยมีสัดส่วนผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้ออะไรต่างๆ ก็ตามในอินเตอร์เน็ตแค่ 20% เอง ในขณะที่คนโหลดของฟรีมากถึง 80% แต่ในปัจจุบันนี้เริ่มมีคนยอมจ่ายเงินซื้อในอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 40% แล้ว ในขณะที่มีคนยังชอบของฟรีอยู่ 60% (ตัวเลขสัดส่วนในประเด็นนี้ผู้เสวนาไม่ได้ระบุว่าทั้งโลกหรือเฉพาะเมืองไทย) อาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ได้ออกมาแพร่หลายมากขึ้น เป็นการออกกฎหมายออกมารองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันนี้ใครที่ชอบของฟรีชอบโหลดฟรีให้พึงระลึกไว้ก่อนว่าของที่ท่านโหลดมาฟรีนั้นอาจจะมีไวรัสติดมาด้วยก็ได้
คุณปฐมยังแสดงถึงความเป็นกูรูทางด้านเทคโนโลยี ด้วยการบัญญัติศัพท์สำหรับอธิบายเด็กยุคใหม่ ซึ่งเป็นเด็กที่ เกิดในยุคอินเตอร์เน็ตด้วยคำว่า “ฟัก (ภาษาอังกฤษ)” ซึ่งเป็นตัวย่อมาจาก
F ย่อมาจาก Friend & Follow เด็กในยุดปัจจุบันติดเฟสบุค ติดโซเซียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ต้องการมีเพื่อนและต้องการให้มีคนติดตามหรือติดตามคนอื่นเยอะๆ มีการติดตามสนใจความเคลื่อนไหวของคนที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามแอดเฟรน (เพิ่มเพื่อน) ให้มีมากที่สุดบางคนมีหลายพันหลายหมื่นคนเลย
U ย่อมาจาก Unrelationship เด็กในสมัยนี้มักจะคบกับคนที่ไม่เคยเจอกันเลย หรือคนที่ไม่เคยรู้จักกันในชีวิตจริงเลย คนที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนแต่เด็กกลับเชื่อคนเหล่านี้ เชื่อถือว่าเป็นไอดอลของตนเอง การที่คบแต่คนซึ่งอาจจะไม่มีตัวตนในชีวิตจริงนั้น อาจจะทำให้เด็กพวกนี้สูญเสียความสัมพันธ์กับคนในสังคมจริงๆ ก็เป็นได้
C ย่อมาจาก Community คือเด็กพวกนี้จะมีกลุ่มของตนเอง  เช่นใครสนใจอย่างไหนก็จะไปเข้าร่วมกลุ่มนั้นๆ ที่มีอยู่มากมายในโซเซียลเน็ตเวิร์ค เช่น สนใจอ่านหนังสือ เขาก็อาจจะเป็นเข้าร่วมกลุ่มวรรณกรรมในเฟสบุค ชอบดูหนังก็เข้ากลุ่มดูหนังและวิจารณ์ภาพยนตร์ ฯลฯ เด็กพวกนี้จึงสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองชอบโดยไม่ค่อยจะสนใจคนรอบข้างสักเท่าไหร่
     K ย่อมาจาก Key Finder คือเด็กในยุคอินเตอร์เน็ตนี้มักจะค้นหาทางลัด หรือค้นหาทางเลือกที่เป็นตัวช่วยต่างๆ เสมอ โดยเฉพาะการใช้กูเกิ้ล (Google) ในการค้นหาสิ่งที่ตัวเองของการ หรือการที่ชอบอ่านหนังสือสูตรสำเร็จต่างๆ (หนังสือฮาวทู) เช่น พ่อสอนลูกรวย, ลูกรวยสอนพ่อเล่นหุ้น, เล่นหุ้นไม่มีวันเจ๊ง ฯลฯ เด็กพวกนี้เลยขาดทักษะขาดความตั้งใจและความพยายามต่างๆ ที่เป็นสิ่งซึ่งจะช่วยให้เขาตัวรอดในสังคมได้
(อ่านคำอธิบายตัวย่อทั้ง 4 แล้วมีความรู้สึกเหมือนโดนด่าเลย อาจจะเป็นเพราะผมชอบทำตัวเป็นเด็กก็ได้)

คุณบูรพา อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนคนปัจจุบัน ได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการผลักดันกฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีบุค (e-book) ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ของนักเขียน ซึ่งทางสมาคมนักเขียนจะต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นการปกป้องและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการจัดทำอีบุคนี้ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกับ ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อีกมากมาย (ทางราชการ, ทางสมาพันธ์สำนักพิมพ์, ทางผู้ให้บริการอินเตอรเน็ต (ISP) ฯลฯ) โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสัดส่วนรายได้ของนักเขียน และประเด็นการนำเรื่องไปจัดทำอีบุคกับเว็บไซต์อื่น เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์โดยตรงของนักเขียน คุณบูรพา ยืนยันว่าจะทำให้สำเร็จภายใน 2 ปีที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนฯ นี้ (ปี 2558 – 2560)  สำหรับในประเด็นที่คุณบูรพาพูดทั้งหมดนี้ตัวผมตีความได้ว่า ต่อจากนี้ไปทางสมาคมนักเขียนฯ จะต้องเน้นหนักในมีอีบุค (e-book) เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมในเมืองไทยแน่ๆ ดังคำกล่าวของ อ.ชาติ ที่พูดสมทบไว้ว่า “ถ้าพวกเรา (สมาคม นักเขียนฯ) ไม่เริ่มปักหมุดกันตั้งแต่ตอนนี้ ในวันหลังลูกหลานมันอาจจะด่าพวกเราได้” 

คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้ชำนาญการพิเศษกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้ความรู้หลักทางด้านลิขสิทธิ์ พูดในประเด็นทางเรื่องกฎหมายเป็นหลัก (ซึ่งผมอาจจะเข้าใจได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมดที่ท่านพูดมาก็เป็นได้) โดยท่านพูดถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่เพิ่งคลอดผ่านออกมา ปัจจุบันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้เดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยรายละเอียดของ พรบ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นี้ได้พยายามกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาควบคุมให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ “มาตรการทางเทคโนโลยี” ที่คุ้มครองการเข้าถึงข้อมูล และการปกป้องการทำซ้ำ (Copy) ฯลฯ ซึ่งมีผลครอบคลุมรวมไปถึงผลงานเขียนที่ปรากฏอยู่ในรูปของอีบุคด้วย  เช่น  ผู้ที่จ่ายเงินซื้ออีบุคเล่มนั้นๆ แล้วจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงหรือเห็นหรืออ่านเรื่องนั้นได้ จะมีโปรแกรมป้องกันไม่ให้คนที่ยังไม่ได้ซื้ออ่านได้ อีกทั้งเมื่อซื้ออีบุคเล่มนั้นไปแล้วจะไม่สามารถทำซ้ำคือก๊อปปี้หรือโอนให้คนอื่นอ่านได้ เป็นการป้องกันให้อีบุคนั้นสามารถขายต่อได้เรื่อยๆ ด้วย   
สำหรับในประเด็นนี้คาดว่าคงจะมีการจัดเสวนาพูดถึงอีกหลายครั้งแน่ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งในด้านเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นี้ผมไม่ค่อยถนัดในประเด็นกฎหมายสักเท่าไหร่นัก ขออนุญาตข้ามไปก่อนครับ  ท่านที่สนใจสามารถตามหาข่าวสารเพิ่มเติมได้จากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ครับ
แต่มีประเด็นหนึ่งที่นักเขียนท่านหนึ่ง (คุณปะการัง) ยกตัวอย่างขึ้นมาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือ นักเขียน แต่งกลอนไว้ในหนังสือ มีเด็กคนหนึ่งอ่านแล้วเกิดความประทับใจเลยลอกกลอนเขียนใส่กระดาษด้วยลายมือของเขาเอง แล้วใส่ชื่อว่าตัวเองเป็นคนเขียนก่อนที่จะแสกนภาพ (หรือถ่ายภาพ) เพื่อนำมาโพสลงสื่อสาธารณะให้เพื่อนเห็น  ในประเด็นนี้ต้องขออธิบายในแง่กฎหมายลิขสิทธิ์ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน ท่านใดที่พบเห็นควรจะอธิบายให้เด็กผู้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นได้รับทราบด้วย

ท้ายสุดของการเสวนานั้นได้มีการเชิญผู้ประกอบการร้านค้าอีบุค (e-book) ขึ้นมาพูดคุยให้ความรู้ด้วย ซึ่งก็คือคุณใช้ (ผมขออภัยที่จำชื่อจริงท่านไม่ได้ครับ) เจ้าของเว็บไซต์ Meb : Mobile E-Book  ที่เป็นเว็บไซต์ขายอีบุคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเว็บหนึ่งของเมืองไทยในขณะนี้เลย โดยคุณใช้ได้พูดถึงข้อดีของอีบุคไว้ดังนี้
ในปัจจุบันอีบุคสามารถหาซื้อได้ทั่วโลกแล้ว คนไทยอาจจะไปซื้ออีบุคของฝรั่งมาอ่าน ในขณะเดียวกันผู้ที่อยู่ในต่างประเทศก็สามารถหาซื้ออีบุคที่เป็นเรื่องภาษาไทยมาอ่านได้เช่นกัน การจัดทำอีบุคนั้นต้นทุนต่ำเนื่องจากไม่มีการจัดพิมพ์ มีแค่ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่ม (ทำปก, ทำภาพประกอบ, งานอาร์ตเวิร์ค) ทำให้ราคาขายถูกกว่าหนังสือที่เป็นเล่ม อีกทั้งการจัดทำอีบุคเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะอยู่ได้ตลอดไป ไม่ต้องจัดทำใหม่ผู้อ่านก็ยังหาซื้ออ่านได้ตลอด แก้ปัญหาเรื่องหนังสือขาดตลาดได้ ในปัจจุบันทางเว็บไซต์ Meb ก็รับงานเขียนจากนักเขียนท่านต่างๆ ผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของนักเขียนหน้าใหม่หรืองานเขียนที่เคยจัดพิมพ์มาแล้วก็ตาม เพียงแต่งานเขียนที่เคยจัดพิมพ์มาแล้วนั้นท่านต้องดูในเรื่องของลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ให้ดีว่าสามารถนำมาจัดทำเป็นอีบุคได้หรือไม่? ส่วนในกรณีที่มีคนขโมยผลงานของคนอื่นมาจัดทำในรูปแบบของอีบุคนั้น ในกรณีนี้ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ meb ยังไม่เคยเจอ แค่ทางเว็บไซต์มีนโยบายที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงอยู่แล้ว  ในส่วนนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ไปได้ส่วนหนึ่ง  
ในส่วนรายได้จากการขายอีบุคนั้น ทางเว็บไซต์จะแบ่งให้นักเขียนเจ้าของผลงานโดยตรง มีข้อกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้กับนักเขียนอยู่แล้ว (ผู้เสวนาไม่ได้ระบุว่าสัดส่วนเท่าไหร่? ท่านต้องลองไปสมัครขายอีบุคกับเว็บไซต์ดูเองนะครับ ผมคิดว่าเยอะมากกว่า 10% แน่ๆ) ส่วนเรื่องยอดขายนั้นไม่สามารถโกหกหลอกลวงนักเขียนได้ เนื่องจากมีระบบภายในให้นักเขียนตรวจสอบได้อยู่แล้ว นอกจากนั้นนักเขียนยังสามารถตรวจเช็คได้ด้วยว่าในช่วงเวลาไหนอีบุคขายได้เท่าไหร่แล้ว? เช่น นักเขียนไปให้สัมภาษณ์ออกรายการทางทีวี หลังจากนั้นนักเขียนสามารถตรวจสอบได้เลยว่าหลังจากไปออกทีวีแล้วอีบุคขายได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเป็นหนังสือเล่มจะทำการตรวจสอบได้ยากมาก ในปัจจุบันหนังสือประเภทต่างๆ สามารถทำเป็นอีบุคเพื่อขายได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หรือเรื่องทั่วไป, เรื่องสารคดี, เรื่องสั้น, ความเรียง, รวมบทกวี, เรื่องราวความรู้ต่างๆ โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนวนิยายเพียงอย่างเดียว งานเขียนที่ไม่ใช่นวนิยายก็นำมาทำเป็นอีบุคได้  (แต่ว่าจะมีคนซื้ออีบุคนั้นหรือไม่?)

ผมขอสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอีบุค (e-book) ที่ผมได้ไปฟังมาในงานเสวนา “นักเขียนกับอีบุค ในยุคดิจิทัล” ไว้แต่เพียงเท่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้เสวนามักจะพูดถึงแต่ข้อดีของ อีบุค (e-book) เป็นหลัก โดยอาจจะไม่ได้กล่าวถึงข้อเสียของอีบุคตามที่เราทราบกันอยู่เลย แต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นจริงตามที่จริงตามที่ผู้เสวนากล่าวไว้ทั้งหมด ผมคิดว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้อีบุคเกิดเป็นที่นิยมขึ้นมาจริงๆ ก็เป็นได้ สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ยังมีการพูดถึงประเด็นต่างๆ อีกมากมายแต่ว่าผมยังจำได้ไม่หมด ซึ่งเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการฟังโดยไม่ยอมจดบันทึก แต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าในเวลาที่ฟังนั้นสามารถทำความเข้าใจตามไปด้วยได้ ถ้ามั่วแต่จดอย่างเดียวก็อาจจะเข้าไม่ใจทั้งหมดเลยก็เป็นได้ เอาเป็นว่าผมมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันครับ ส่วนเรื่องที่ว่าในอนาคตนี้ อีบุค (e-book) จะมาแรงจริงหรือไม่นั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องคอยติดตามกันต่อไป เขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้โลกเราหมุนเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยครับ
หวังว่าเรื่องราวในกระทู้นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้สนใจเรื่องอีบุค (e-book) บ้างไม่มากก็น้อย และผมหวังว่าท่านคงจะได้แนวคิดเพิ่มเติมจากเรื่องราวที่ผมนำเสนอนี้ด้วย   ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านและเยี่ยมชม  ขอให้ท่านมีความสุขมากๆ ครับ

******************************************************
จาก คุณอาคุงกล่อง
www.pantip.com ; วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
หัวข้อเรื่อง เขาว่า e-book กำลังจะมาแรงในอนาคต

Date: 23 พฤศจิกายน 2558
Post International Media เปิดตัวตู้ขาย Magazine อัตโนมัติ
ครั้งแรก!!.....กับการลองซื้อนิตยสารจากตู้ขายอัตโนมัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015 ผู้เขีย...

Date: 13 พฤศจิกายน 2558
ฟูจิฟิล์มเปิดศูนย์ WFIJ Demo & Training Center แห่งแรกในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมลุยตลาดเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ท เปิดศูนย์ WFIJ ...

Date: 29 ตุลาคม 2558
Fuji Xerox เปิดตัวศูนย์ ICEC ในประเทศไทย รองรับลูกค้าทั่วภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
มื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวการเปิดตัวศูนย์ Inter...

Date: 15 ตุลาคม 2558
โคนิก้า มินอลต้า เปิดตัว bizhub C454e พร้อมโซลูชั่น Page Scope Mobile สำหรับการทำงานในยุคดิจิตอล
โคนิก้า มินอลต้า เปิดตัวเครื่องพิมพ์ ดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นรุ่นใหม่ bizhub C454e สำหรับงานพิมพ์สีและข...

Date: 04 สิงหาคม 2558
อินสปายอิมเมจจับมือฟูจิฟิล์ม ลงเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ Onsetเครื่องแรกในประเทศไทย สำหรับงานพิมพ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ Packaging ที่ต้องการความเร็วสูงและคุณภาพการพิมพ์ระดับโปรดักชั่น
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จำกัด ให้ความไว้วางใจ บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำทางด้านเทคโนโล...

Date: 18 มิถุนายน 2558
  แสดงข่าวทั้งหมดที่มีในหมวดนี้
The Thai Printer 487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 | Tel: 0 2253 3009 | Fax: 0 2650 0684
E-Mail: info@thethaiprinter.com | Web Site: http://www.thethaiprinter.com
© Copyright 2000-2006 | THE THAI PRINTER WEB SITE | All rights reserved.