KOMORI
บริษัท เอ็น เค เพรสเซ็นเตอร์ จำกัด
Thaigasma
Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd
IQ LAB ( อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ )
manroland (Thailand) Co.,Ltd.
ดาวน์โหลดใบสมัคร วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
HP
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ
บจก.สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์
Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd
Graphpack Co.,Ltd
C.G.S.(Thailand) Co.,Ltd
TAS UV Curing Co.,Ltd
KIA Technology Co.,Ltd
Fuji Film(Thailand) Co.,Ltd
Foilmaster (Thailand) Co.,Ltd
M.D.Printing Trade Co.,Ltd
Global Graphic Machinery Co.,Ltd
www.printonline.co.th
PackPrint International
S P V Group
Digital Star
Com-Press Trading
Machinery Emporuim
Creation Machinery
paperchoices
Heidelberg
TAS UV CuringURING
Co., Ltd.
PMC Cards (Thailand)
Co., Ltd.
Photoset Co.,Ltd.
KBA
บริษัทเอสพีวีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเบิ้ตท์เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส ศรีอักษรพริ้นติ้ง
โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท.ไทยเยนเนอร์ราล(1975) จำกัด
บริษัทวิชิตการพิมพ์ จำกัด
ข่าวเด่น Breaking News:ข่าวเด่น IT: ข่าวเด่นในวารสาร:
   
สัมมนา การพิมพ์ลักษณะพิเศษ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การพิมพ์ลักษณะพิเศษในอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2-2558” เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการพิมพ์ลักษณะพิเศษที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต่างจากระบบที่ใช้ในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ประกอบด้วยการพิมพ์สกรีน การพิมพ์แพดและการสร้างลวดลายด้วยระบบอื่นๆ เช่น ระบบการพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ การปั๊มลาย ฯลฯ ให้สมาชิกและผู้ประกอบการตลอดจนนักศึกษาด้านการพิมพ์ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยมี รศ.ดร.อรัญ
หาญสืบสาย ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และ คุณ พงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญในวงการ 4 ท่าน 4 หัวข้อด้วยกัน คือ

1. อุตสาหกรรมกับการพิมพ์สกรีนและการพิมพ์ลักษณะพิเศษ โดย คุณพิรัช ธัมพิพิธ อดีตนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยและกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท มอริโอ

2. การพิมพ์ลักษณะพิเศษในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดย คุณพีรวัฒน์ วรรณศิริกุล บริษัท วินสัน สกรีน จำกัด
3. การพิมพ์ลักษณะพิเศษในอุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วย โดย คุณวิชัย ปูนบัณฑิตย์กุล บริษัท ศิลป์ฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

4. การพิมพ์ลักษณะพิเศษในอุตสาหกรรมยานยนต์และไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ โดย คุณพีรพงศ์ หาญพิชาญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท เซโคแอดวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในช่วงสุดท้าย รศ. ดร.อรัญ หาญสืบสาย ได้กรุณาสรุปเนื้อหาการบรรยายครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการพิมพ์สกรีนได้นำระบบการพิมพ์อื่นๆ เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้า เช่น มีการนำการพิมพ์ระบบเฟล็กโซ ออฟเซ็ต หรือ Pad Printing มาใช้ร่วมกับระบบสกรีน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า เป็นต้น ซึ่งการพิมพ์ลักษณะพิเศษนี้ มีความแตกต่างจากระบบอื่นๆ ในหลายๆ เรื่อง ได้แก่
1. เรื่องของความหนา การพิมพ์สกรีน สามารถพิมพ์ได้ความหนามากกว่าการพิมพ์ทั่วไปและสามารถรู้สึกได้ถึงความหนานั้นด้วย
2. เรื่องความหลากหลายของวัสดุพิมพ์ สามารถเลือกวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ
3. เรื่องความคงทนของหมึกสกรีน ที่สามารถทนได้ทั้งแดดและฝน ความร้อนและความชื้น
4. เรื่องการสร้างฟังก์ชั่น เช่น พิมพ์ RFID, พิมพ์ Solar cells, พิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
หากเราศึกษาอย่างลึกซึ้ง จะพบว่าการพิมพ์สกรีนนี้สามารถสร้างโอกาสได้เกินคาด อย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่สามารถใช้นวัตกรรมการพิมพ์ระบบสกรีนในการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของยานยนต์ได้เกือบทั้งคัน

การบรรยายครั้งนี้ รู้สึกได้เลยว่าน้องๆที่เข้าฟังการสัมมนา เป็นนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความคิดนอกกรอบ ให้ความสนใจและใส่ใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะตอบคำถามได้ทุกข้อจนได้รับของขวัญจากบริษัทต่างๆ ที่มอบให้เป็นกำลังใจกันถ้วนหน้าเลยนะ

ปาหนัน...รายงาน
Date: 07 เมษายน 2558
New ROLAND 700 HiPrint – reducing make ready times to a new level
Manroland Sheetfed เปิดตัวเครื่องพิมพ์ ROLAND 700 HiPrint รุ่นพัฒนาใหม่ (Manroland Evolution) ที่สมบ...

Date: 13 มีนาคม 2558
Packaging Trend from TOKYO PACK 2014 "ปาหนัน"
สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้จัดงานสัมมนา “Packaging Trend from TOKYO PACK 2014” เพื่อสรุปเรื่องราวที่น่าสน...

Date: 30 มกราคม 2558
วารสาร "ข่าวสารในวงการพิมพ์" ปีที่ 9 ฉบับที่ 5
ภาพหน้าปก : 25 ปี อี เอ ซี กราฟฟิค เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ ดังนี้ ธุรกิ...

Date: 09 เมษายน 2557
วารสาร "ข่าวสารในวงการพิมพ์" ปีที่ 9 ฉบับที่ 4
ภาพหน้าปก : ส่วนหนึ่งของผลงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Miller TP 104 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องต่...

Date: 24 มกราคม 2557
วารสาร "ข่าวสารในวงการพิมพ์" ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
ภาพหน้าปก : เครื่องตัดกระดาษ Como รุ่น MC-C เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ ดังนี้...

Date: 09 ธันวาคม 2556
  แสดงข่าวทั้งหมดที่มีในหมวดนี้
The Thai Printer 487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 | Tel: 0 2253 3009 | Fax: 0 2650 0684
E-Mail: info@thethaiprinter.com | Web Site: http://www.thethaiprinter.com
© Copyright 2000-2006 | THE THAI PRINTER WEB SITE | All rights reserved.