KOMORI
บริษัท เอ็น เค เพรสเซ็นเตอร์ จำกัด
Thaigasma
Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd
IQ LAB ( อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ )
manroland (Thailand) Co.,Ltd.
ดาวน์โหลดใบสมัคร วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
HP
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ
บจก.สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์
Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd
Graphpack Co.,Ltd
C.G.S.(Thailand) Co.,Ltd
TAS UV Curing Co.,Ltd
KIA Technology Co.,Ltd
Fuji Film(Thailand) Co.,Ltd
Foilmaster (Thailand) Co.,Ltd
M.D.Printing Trade Co.,Ltd
Global Graphic Machinery Co.,Ltd
www.printonline.co.th
PackPrint International
S P V Group
Digital Star
Com-Press Trading
Machinery Emporuim
Creation Machinery
paperchoices
Heidelberg
TAS UV CuringURING
Co., Ltd.
PMC Cards (Thailand)
Co., Ltd.
Photoset Co.,Ltd.
KBA
บริษัทเอสพีวีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเบิ้ตท์เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส ศรีอักษรพริ้นติ้ง
โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท.ไทยเยนเนอร์ราล(1975) จำกัด
บริษัทวิชิตการพิมพ์ จำกัด
ข่าวเด่น Breaking News:ข่าวเด่น IT: ข่าวเด่นในวารสาร:
   
โครงการจัดประกวด Smart Packaging Design Award 2016
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำโครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Packaging Design Contest by Printed Eletronics Technology) ชิงรางวัล Smart Packaging Design Award 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลงานที่ผ่านการประกวดครั้งนี้จะถูกนำไปจัดแสดงเพื่อเผยแพร่สู่ภาคเอกชน ในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การพิมพ์นานาชาติ GASMA PRINT 2016 ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ไบเทค บางนา
โดยก่อนหน้าที่จะเริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าว ทางมสธ. และ TOPIC ยังได้ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 โดยมี ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ คุณธนัฏฐา โกสีหเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Smart Packaging และ คุณคทาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี EL และการประยุกต์ใช้งาน ช่วยกันให้ข้อมูลด้านต่างๆ ดังกล่าว และมี อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและการเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดฯ ซึ่งปรากฎว่า ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังกันแบบล้นห้องประชุม RCC306 อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี เลยทีเดียว

สำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถนำเสนอแนวคิดในการออกแบบเป็น power point presentation หรือ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที ทาง e-mail : stoffice@stou.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
และสามารถติดตามการประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ทางเว็บไซต์ http://scitech.stou.ac.th/page/home.aspx ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
Date: 10 มิถุนายน 2559
งานวิจัยเพื่อการสรรสร้างนวัตกรรม รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลความรู้และแนวคิดจากการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต...

Date: 18 เมษายน 2559
มา ‘พิมพ์บ้าน 3 มิติที่อยู่อาศัยได้จริง’ ด้วย 3D ปริ้นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันดีไหมละคุณ? • 22nd September 2015
World’s Advanced Saving Project หรือ WASP คือชื่อบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในอิตาลีเมื่อปี 2012 เพื่อทำงาน...

Date: 26 มกราคม 2559
Ricoh เปิดตัว 2 สินค้าใหม่ด้าน “Visual Communication” รองรับลูกค้าแบบครบวงจร
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าว “RICOH Solution Day” เพื่อแนะนำสินค้าใหม่ 2 รายการสำหร...

Date: 15 ธันวาคม 2558
เขาว่า e-book กำลังจะมาแรงในอนาคต
พอดีว่าผมมีโอกาสไปฟังงานเสวนาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย...

Date: 23 พฤศจิกายน 2558
Post International Media เปิดตัวตู้ขาย Magazine อัตโนมัติ
ครั้งแรก!!.....กับการลองซื้อนิตยสารจากตู้ขายอัตโนมัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015 ผู้เขีย...

Date: 13 พฤศจิกายน 2558
  แสดงข่าวทั้งหมดที่มีในหมวดนี้
The Thai Printer 487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 | Tel: 0 2253 3009 | Fax: 0 2650 0684
E-Mail: naiwongkarnpim072@yahoo.com | Web Site: http://www.thethaiprinter.com
© Copyright 2000-2006 | THE THAI PRINTER WEB SITE | All rights reserved.