GTEexpo
121 Creation Ltd., Part.
บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KOMORI
บริษัท เอ็น เค เพรสเซ็นเตอร์ จำกัด
Thaigasma
Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd
IQ LAB ( อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ )
manroland (Thailand) Co.,Ltd.
ดาวน์โหลดใบสมัคร วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
HP
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ
บจก.สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์
Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd
Graphpack Co.,Ltd
C.G.S.(Thailand) Co.,Ltd
TAS UV Curing Co.,Ltd
KIA Technology Co.,Ltd
Fuji Film(Thailand) Co.,Ltd
Foilmaster (Thailand) Co.,Ltd
M.D.Printing Trade Co.,Ltd
Global Graphic Machinery Co.,Ltd
www.printonline.co.th
PackPrint International
S P V Group
Digital Star
Com-Press Trading
Machinery Emporuim
Creation Machinery
paperchoices
Heidelberg
TAS UV CuringURING
Co., Ltd.
PMC Cards (Thailand)
Co., Ltd.
Photoset Co.,Ltd.
KBA
บริษัทเอสพีวีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเบิ้ตท์เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส ศรีอักษรพริ้นติ้ง
โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท.ไทยเยนเนอร์ราล(1975) จำกัด
บริษัทวิชิตการพิมพ์ จำกัด
ข่าวเด่น Breaking News:ข่าวเด่น IT: ข่าวเด่นในวารสาร:
   
งานสัมมนา Innovations of Packaging Design ที่ มสธ. ปาหนัน..รายงาน
เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9:30-16:00 น. ณ ห้อง 305 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ บริษัท กราฟแพค จำกัด และ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Innovations of Packaging Design” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและการออกแบบงานพิมพ์ 3 มิติ โดยทางผู้จัดงานได้เชิญ Mr. Health Luetkens, Director of Technical Innovation.....มาร่วมแชร์ประสบการณ์และอัพเดทเทรนด์ บรรจุภัณฑ์จากการไปดูงาน Tokyo Pack 2016 ที่ผ่านมาในหัวข้อ “Innovation from Tokyo Pack 2016”และหัวข้อ “3D Packaging Design” โดยมี รศ.ดร.ผกามาศ ผจญแกล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เป็นผู้แปลสรุปความเป็นภาษาไทย คุณสุชนม์ โพธิ์พริก ผู้จัดการส่วน 3D Printer and Scanner บรรยายในหัวข้อ “Principles of 3D Printing” และตบท้ายโดย คุณไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์ ผู้บริหารบริษัท กราฟแพค จำกัด ร่วมแชร์ประสบการณ์ หัวข้อ “นวัตกรรมของงานออกแบบบรรจุภัณฑ์” ส่วนภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มทำ workshop และชมการสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่อง 3D Printing & Digital Diecutting Machine ซึ่งติดตั้งใช้ในการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกฯ

Mr. Health Luetkens กล่าวว่า รู้สึกประทับใจงาน Tokyo Pack 2016 มากที่ มีคนสนใจไปเยี่ยมชมงานกันแน่นทุกวัน ไม่เฉพาะแต่วันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น เป็นงานแสดงด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่คนในวงการควรไปศึกษาดูงานกันให้มากๆ สิ่งที่ตนมองเห็นในงานนี้ คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความโค้งมนมากขึ้น มีรูปแบบแปลกใหม่มากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่กล่องสี่เหลี่ยมอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะมีเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น สอดคล้องกับหัวข้อที่คุณ Heath พูดต่อ คือหัวข้อเรื่อง Packaging Design ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ 3
มิติ ชื่อ “IC3D” เข้ามาช่วยให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ง่ายขึ้น สามารถมองเห็นภาพเสมือนจริงที่หมุน โชว์ตัว 360 องศาบนจอภาพได้ และสามารถใช้เป็นต้นแบบทำ Mock up นำเสนอลูกค้าได้เลยด้วย

คุณสุชนม์ โพธิ์พริก พูดถึงความเป็นมาของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติและขั้นตอนการขึ้นรูป รวมทั้งยังได้นำตัวอย่างงานพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาตั้งโชว์พร้อมสาธิตการทำงานให้เห็นกันเต็มตาอีกด้วย

ท่านสุดท้าย คุณไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์ ได้เล่าประสบการณ์การไปดูงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ประเทศอิตาลีตามที่ท่านเคยเขียนเล่าไว้ในวารสาร “ในวงการพิมพ์” ปีที่ 39 เล่ม 1 พ.ค.-มิ.ย. 2558 พร้อมทั้งนำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จริงที่ทางบริษัทได้เคยออกแบบไว้ และได้อธิบายประกอบภาพบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจผ่านสไลด์โชว์ด้วย

ช่วงเวลาหลังอาหารกลางวัน เป็นการทำ workshop โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ไปดูการสาธิตการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 ดี และเครื่องไดคัตระบบดิจิตอล (Printing & Digital Diecuting) กลุ่มที่ 2 ไปดูการสาธิตวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเรียนรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้แบบไม่ต้องเก็บไว้ให้ค้างคาใจกันอีกต่อไปเลยค่ะ
Date: 01 ธันวาคม 2559
กระดองเต่า 3D
เฟรดดี้ เต่าบกที่เสียกระดองไปเพราะไฟป่าจนอาการร่อแร่ ได้ชีวิตใหม่จากการช่วยเหลือของทีมผู้ใจบุญคนเก่ง...

Date: 08 พฤศจิกายน 2559
smart phone บนแขนเรา รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.
โลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่เกี่ยวพันกับดิจิตอลทุกสิ่งอย่าง แม้แต่เครื่องประดับกายมนุษย์ ก็ยังถูกพัฒนาใ...

Date: 29 กันยายน 2559
“Shaping The Future Through Innovation” by KONICA MINOLTA
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จัดงาน “Shaping The Future Through Innovatio...

Date: 08 สิงหาคม 2559
โครงการจัดประกวด Smart Packaging Design Award 2016
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิก...

Date: 10 มิถุนายน 2559
งานวิจัยเพื่อการสรรสร้างนวัตกรรม รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลความรู้และแนวคิดจากการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต...

Date: 18 เมษายน 2559
  แสดงข่าวทั้งหมดที่มีในหมวดนี้
The Thai Printer 487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 | Tel: 0 2253 3009 | Fax: 0 2650 0684
E-Mail: naiwongkarnpim072@yahoo.com | Web Site: http://www.thethaiprinter.com
© Copyright 2000-2006 | THE THAI PRINTER WEB SITE | All rights reserved.