KOMORI
บริษัท เอ็น เค เพรสเซ็นเตอร์ จำกัด
Thaigasma
Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd
IQ LAB ( อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ )
manroland (Thailand) Co.,Ltd.
ดาวน์โหลดใบสมัคร วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
HP
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ
บจก.สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์
Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd
Graphpack Co.,Ltd
C.G.S.(Thailand) Co.,Ltd
TAS UV Curing Co.,Ltd
KIA Technology Co.,Ltd
Fuji Film(Thailand) Co.,Ltd
Foilmaster (Thailand) Co.,Ltd
M.D.Printing Trade Co.,Ltd
Global Graphic Machinery Co.,Ltd
www.printonline.co.th
PackPrint International
S P V Group
Digital Star
Com-Press Trading
Machinery Emporuim
Creation Machinery
paperchoices
Heidelberg
TAS UV CuringURING
Co., Ltd.
PMC Cards (Thailand)
Co., Ltd.
Photoset Co.,Ltd.
KBA
บริษัทเอสพีวีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเบิ้ตท์เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส ศรีอักษรพริ้นติ้ง
โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท.ไทยเยนเนอร์ราล(1975) จำกัด
บริษัทวิชิตการพิมพ์ จำกัด
ข่าวเด่น Breaking News:ข่าวเด่น IT: ข่าวเด่นในวารสาร:
   
ที่หนึ่ง+ที่หนึ่ง = ศูนย์รวมการเรียนรู้และบุคลากรคุณภาพ ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มสธ...มหาวิทยาลัยระบบเปิด (Open University) แห่งแรกของประเทศไทย จะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาด้วยตัวเองแบบไร้ขีดจำกัด ปัจจุบันมีผู้ผ่านการศึกษาในระบบทางไกลของมสธ.มากกว่า 400,000 คน ..เป็นที่หนึ่งทางด้านวิชาการ

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร...นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของเมืองไทยและของโลก ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยเฉพาะ ....เป็นที่หนึ่งทางด้านนิคมอุตสาหกรรม

มีข่าวดีมาบอก...เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2557 มีพิธี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (มสธ) โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
ชัยเลิศ พิชิตพรชัย และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดย นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยการลงนามร่วมกันครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซึ่งมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์จำนวนมากและครอบคลุมทุกระบบการพิมพ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์ เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ โรงงานผลิตเพลท ฯลฯ ครบขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบ โดยนอกจากทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานประกอบการแล้ว ยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนและการให้บริการด้านวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อยอดทั้งทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ตลอดจนสนับสนุนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตามอัธยาศัยทางด้านการพิมพ์การบรรจุภัณฑ์ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาครตลอดไป
การลงนามมีขึ้นท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ เช่น คุณนาถระพี หวังวงศ์สกุล บริษัทท็อปมัลติพริ้นท์ ประธานชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ให้เกียรติมาร่วมเป็นพยานในพิธีด้วยความยินดียิ่ง แถมคุณนาถระพี ยังได้แจ้งความจำนงค์ขอลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญโทคนแรกด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของ มสธ. แล้วด้วย เป็นต้น
หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางสำนักเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ คุณสมศักดิ์ ดารา-รัตนโรจน์ ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

s ทางนิคมอุตสาหกรรมสินสาครมีความ คาดหวังกับการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้อย่างไรคะ

คุณสมศักดิ์ : จุดประสงค์ของการตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เมืองการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์” ก็เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น สิ่งแรกที่เราจะช่วยได้ ก็คือ เรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุน อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ เรื่องของการผลิต เรื่องการเรียนการสอนด้านการพิมพ์ ซึ่งทางนิคมฯ ต้องการความร่วมมือจาก มสธ. เพื่อเติมเต็มสิ่งที่เราขาด คือ เรื่องของความรู้ know how และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในประเทศที่มีค่าแรงไม่ถูกอีกต่อไปแล้ว เช่น ประเทศไทย เราจะแข่งขันแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว เราจำเป็นต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วย นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพิมพ์ที่จะช่วยเราได้อย่างมาก ความหวังของเราจึงอยู่ที่ตรงนี้ครับ

s เสริมหรือให้การสนับสนุนนิคมฯ อย่างไรบ้างคะ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ : เนื่องจาก มสธ.มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เรามีสำนักพิมพ์ที่มีทั้งสถานที่และเทคโนโลยี และมีศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ที่จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตรงนี้จะสอดรับกับวัตถุประสงค์ของทางนิคมอุตสาหกรรมสินสาครโดยตรง มสธ.จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและเอื้อต่อความต้องการของนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ในด้านการพัฒนาบุคลากรในระดับชาติได้เป็นอย่างดี จากความคาดหวังที่ว่าเราจะเป็น Printing Hub หรือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคในระดับอาเซียน คิดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเด่นของ มสธ. ตรงที่เรามีวิชาการ วิทยากร เทคโนโลยี สถานที่ ทางนิคมอุตสาหกรรมสินสาครเองก็มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยทางด้านกายภาพ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ตรงส่วนนี้เราจึงสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันได้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยจะทำให้เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยผนวกกับภาคอุตสาหกรรม เท่ากับเป็นการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นจริง ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่และประชาคมแถบนี้ มีโรงงานที่ประกอบการด้านอาหารจำนวนมาก อาจต้องการการออกแบบ พัฒนา และการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและปลอดภัย เหมาะกับอาหารที่บรรจุ สู่ตลาดผู้บริโภคได้ทั้งรูปลักษณ์และคุณภาพ นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่วันนี้ทางนิคมอุตสาหกรรมสินสาครและมสธ. ได้มีโอกาสจับมือกัน ช่วยกันทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ของชาติเราเจริญก้าวหน้าสืบไป

s หน้าที่หรือบทบาทภารกิจต่างๆ ที่ทางนิคมอุตสาหกรรมสินสาครและมสธ.จะเกี่ยวข้องกันและมีการสนับสนุนกันในประเด็นใดบ้าง

คุณสมศักดิ์ : ในด้านสถานที่ ผู้ประกอบการในนิคมที่เป็นโรงพิมพ์มีประมาณ 50 กว่าโรง ในกลุ่มนี้มีโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ 3-4 โรง ซึ่งสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ในลักษณะที่ทาง มสธ. ต้องการ เช่น ในเรื่องระบบการพิมพ์ต่างๆ เรามีครบทุกระบบ และเรามีการผลิตครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ prepress, press, post-press, packaging แต่เรายังต้องการการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี Know how และนวัตกรรมต่างๆจาก มสธ. เพื่อช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไป ทางผู้ประกอบการจะได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ซี่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านการผลิตและด้านบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ : ขอเน้นว่าความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆ จะช่วยให้อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศ ไม่น้อยหน้าใครในแถบอาเซียน เชื่อว่าเราคงสามารถนำพาอุตสาหกรรมนี้สู่ระดับนานาชาติได้ในไม่ช้า และขอให้ความร่วมมือนี้ยั่งยืนสืบไป


Date: 16 ธันวาคม 2557
IndoPrint IndoPlas IndoPack INDOPPP 2014 ปาหนัน
ได้ยินมาว่า ประเทศอินโดนีเซีย เป็นตลาดการพิมพ์ที่ใหญ่โตมาก อาจจะใหญ่ที่สุดในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซ...

Date: 03 ธันวาคม 2557
ImagePRESS C800 : Productivity of the Colour !
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานเปิดตัวเครื่องพิมพ์สีดิจิตอลระดับ light production...

Date: 18 พฤศจิกายน 2557
Versant 2100 Press เปิดตัวพร้อมเปิดใจ ว่าที่ “เจ้าของใหม่” ทั้ง 6 ราย
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิตอล รุ่นใหม่ ล่าสุด Versant 2100...

Date: 10 ตุลาคม 2557
Nevia Thank You Party 2014
บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ จำกัด ร่วมกับ โรงงาน โกลด์อีสท์ เปเปอร์ ประเทศจีน ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เป...

Date: 02 ตุลาคม 2557
งาน “กัสม่า ปริ้นท์ 2014” เปิดงานแล้วอย่างเป็นทางการวันนี้
ปักธงอาเซียนสะบัดบนเวทีดันอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยโตในอาเซียน กรุงเทพฯ—24 กันยายน 2557--พิธีเปิดงา...

Date: 25 กันยายน 2557
  แสดงข่าวทั้งหมดที่มีในหมวดนี้
The Thai Printer 487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 | Tel: 0 2253 3009 | Fax: 0 2650 0684
E-Mail: info@thethaiprinter.com | Web Site: http://www.thethaiprinter.com
© Copyright 2000-2006 | THE THAI PRINTER WEB SITE | All rights reserved.